Telefoane rezervări terenuri: 0733.041.401 / 0314.313.675

Home » CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT- ÎNGRIJITOR SPAȚII VERZI

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT- ÎNGRIJITOR SPAȚII VERZI

S.C. RAU BOOKSTORE SRL CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI B-DUL.EXPOZIȚIEI NR. 1B, SECTORUL 1, ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT- ÎNGRIJITOR SPAȚII VERZI.

(2 POSTURI DISPONIBILE)

Interviul va avea loc în data de 01.07.2015, la sediul Universității Româno-Americane din București, B-dul. Expoziției nr.1B, Sectorul 1.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

La concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

-cetăţenie română;

-vârsta minimă de 18 ani impliniti;

-capacitate deplină de exerciţiu;

-apt medical, atestat pe baza de adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

-îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului;

-nu are nicio condamnare penală

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune, la adresa din B-dul Expoziției nr.1B, sector 1  Corp B,  Departamentul Librărie, un dosar cuprinzând următoarele documente:

– Cerere adresată administratorului societății;

– Actul de identitate în copie xerox (originalul va fi prezentat pentru verificare);

– Cerificat de naștere în copie xerox (originalul va fi prezentat pentru verificare);

– Documente care atestă nivelul studiilor și alte acte care atestă efectuarea unor specializări în copie xerox (originalul va fi prezentat pentru verificare);

– Cazier judiciar în original;

– Adeverință medicală;

– C.V. model european;

– Adeverință/copie carte de muncă, prin care se atestă vechimea în domeniu.

 

PROBA DE CONCURS:

-Interviu

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

Concursul se va desfăşura la sediul Universității Româno-Americane din București, B-dul. Expoziției nr.1B, Sectorul 1, după cum urmează:

Etapa de concurs Data/perioada Observații
1 Înscriere la concurs 23-29.06.2015 Între orele 11.30-16.00
2 Selectarea dosarelor – verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs 29.06.2015
3 Afișarea candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs 30.06.2015 Site: www.rausportcenter.ro
4 Desfășurarea interviului 01.07.2015
5 Afișarea rezultatelor finale 01.07.2015

 

Eventualele contestații se pot depune la sediul societății în ziua de 01.07.2015

Relații la telefon 0372.120.180 sau pe site-ul  www.rausportcenter.ro